Национална мрежа за оценка на компетенциите


Библиотека

01.01.2012

Интернет портал с информационни ресурси по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

http://www.competencemap.bg/

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“