Информационна система за оценка на компетенциите


Библиотека

06.05.2014

MyCompetence е информационна система в областта на човешките ресурси, която обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България.

Основните потребители на MyCompetence са: предприятия, държавни и учебни институции, работници и служители, студенти и обучаеми.

Основните модули на MyCompetence са:

  • „Секторни модели” ;
  • „Оценка на компетенции”;
  • „Информация за икономическите сектори”;
  • „Електронно обучение”;
  • „Ресурси за развитие”.

Секторният компетентностен модел подкрепя повишаване на квалификацията чрез предоставяне на яснота за необходимите компетенции за работа в сектора в дадена професионална роля или в определена организация, играе свързваща роля между работодател, работещ и учащ, като описва необходимите компетенции за успешно справяне на работното място.

Компетенциите в секторния модел са групирани в три основни клъстера: основни, специфични и управленски компетенции.

Моделът на ключовите длъжности в сектора съдържа два основни компонента:

  • описание на длъжността;
  • набор от изисквани компетенции за длъжността (компетентностна рамка).

Знанията и уменията, включени в описанието на длъжността, се систематизират и групират на основата на специално разработени за целта класификатори на MyCompetence. Към изискванията за образование, освен квалификационната степен съгласно Националната квалификационна рамка се вписват препоръчителни за сектора и длъжността специалности и образователни институции - конкретни висши училища и професионални гимназии.

http://www.mycompetence.bg/

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“