13

Фейзал ЕООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Сърница, 4633
Област:Пазарджик
Адрес:ул. Свобода 74
Телефон:03547/052/8412977,0899981299,0899981281
E-mail:Mar_54@abv.bg
Web site:http://www.feizal.com/
Управител:Салих Фейзичауш - Управител;
КИД-2008 код:1610
Дейност:Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

Рейтинг

2013

Оценка:2.959   Рейтинг:13
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели