7

Магма Пак ООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Перник, 2300
Област:Перник
Адрес:кв. Тева, бл. 23, вх.А, ет.4, ап.12
Телефон:076/670296,601346,02/9504444,9801248
E-mail:info@magmapack.com
Web site:http://www.magmapack.com
Управител:Красимир Крумов - Управител; Веселин Крумов - Управител;
КИД-2008 код:1721
Дейност:Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:3.491   Рейтинг:7
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели