12

Форт ООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Пловдив, 4004
Област:Пловдив
Адрес:ул. Кукленско шосе 30
Телефон:032/600772,600775,679300, 0893 440 556
E-mail:officesofia@fortbg.com
Web site:http://fort-bg.com
Управител:Христо Христакиев - Управител; Тодор Чаков - Управител;
КИД-2008 код:1721
Дейност:Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:3.120   Рейтинг:12
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели