4

Лубрика ООД


CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Град:Русе, 7004
Област:Русе
Адрес:ул. Янтра 1, бл. Бисер, вх. Б, ет. 7, ап. 20
Телефон:082/814 816
E-mail:office@lubrica.com
Web site:http://www.lubrica.com/
Управител:Славко Славов - Управител;
КИД-2008 код:1920
Дейност:Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

Рейтинг

2013

Оценка:2.673   Рейтинг:4
 

Рейтинг в сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

2013Рейтинг на работодатели