3

Приста Ойл Холдинг ЕАД


CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Град:София, 1407
Област:София-град
Адрес:ул. Златен рог 20
Телефон:02/9620110,9515581,9515531,9620110,9621532
E-mail:office@prista-oil.bg
Web site:http://www.prista-oil.com
Управител:Цветомир Атанасов - Изп. директор; Петър Бозаджиев - Изп. директор;
КИД-2008 код:1920
Дейност:Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

Рейтинг

2013

Оценка:3.420   Рейтинг:3
 

Рейтинг в сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

2013Рейтинг на работодатели