4

Трон ЕООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Дунавци - СЗ, 6145
Област:Стара Загора
Адрес:ул. Изгрев 25
Управител:Неждет Яшар - Управител;
КИД-2008 код:1624
Дейност:Производство на опаковки от дървен материал

Рейтинг

2013

Оценка:3.913   Рейтинг:4
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели