9

Трейс груп холд АД


F. Строителство

Град:София, 1408
Област:София-град
Адрес:ул. Никола Образописов 12
Телефон:02/9657940,042/613713,613711
E-mail:tracegroup@tracebg.com
Web site:http://www.tracebg.com/
Управител:Николай Михайлов - Съвет на директорите (Председател); Мирослав Манолов - Изп. директор; Боян Делчев - Изп. директор;
КИД-2008 код:4211
Дейност:Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Рейтинг

2013

Оценка:3.733   Рейтинг:9
 

Рейтинг в сектор F. Строителство Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво