1

Брамас 96 АД


E. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

Град:Шумен, 9700
Област:Шумен
Адрес:бул. Мадара 28, вх. Е, ет. 5, ап. 13
Телефон:054/832421,831129,831077,0887838293
E-mail:bramas@iservice.bg
Web site:http://bramas.bg
Управител:Мирослав Александров - Изп. директор; Кадир Мустафа - Прокурист;
КИД-2008 код:3821
Дейност:Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Рейтинг

2013

Оценка:5.232   Рейтинг:1
 

Рейтинг в сектор E. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор E. Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

2013Рейтинг на работодатели