3

Монди Стамболийски ЕАД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Стамболийски, 4210
Област:Пловдив
Адрес:ул. Заводска 1
Телефон:032/909338,909287,909208,909235,909202,0339/2351
Web site:http://www.mondigroup.com
Управител:Никола Тенов - Прокурист; Александер Криклер - Изп. директор; Кристиян Скилих - Съвет на директорите (Член); Валтер Сейсер - Съвет на директорите (Член); Клеменс Щокрайтер - Съвет на директорите (Член); Галина Въргова - Прокурист; Виле Клеменс фрийдрих -
КИД-2008 код:1712
Дейност:Производство на хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:4.284   Рейтинг:3
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели