12

Аксуей България ЕООД


JC. Дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги

Град:София, 1715
Област:София-град
Адрес:ж.к. Младост 4, Бизнес парк-София, сграда 11, вх.Б, ет.2
Телефон:02/8178300
E-mail:info-sofia@tumbleweed.com
Web site:http://www.axway.com/
Управител:Кристоф Луис Фабре - Управител;
КИД-2008 код:6201
Дейност:Компютърно програмиране

Рейтинг

2013

Оценка:3.746   Рейтинг:12
 

Рейтинг в сектор JC. Дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор JC. Дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги

2013Рейтинг на работодатели