1

Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД


JA. Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио-и телевизионна дейност

Град:София, 1748
Област:София-град
Адрес:ж.к. Мегапарк Бизнес Център, Цариградско шосе 115 Г, ет. 16
Телефон:02/4372280,9156530
E-mail:Yana.Lipovanska@fox.com
Web site:http://foxtv.bg
Управител:Марсела Мартин - Управител; Красимир Николов - Прокурист; Ернан Лопез - Управител;
КИД-2008 код:6020
Дейност:Създаване и излъчване на телевизионни програми

Рейтинг

2013

Оценка:6.023   Рейтинг:1
 

Рейтинг в сектор JA. Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио-и телевизионна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор JA. Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио-и телевизионна дейност

2013Рейтинг на работодатели