14

Транс Пал 05 ЕООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:София, 1619
Област:София-град
Адрес:ул. Княжевска 41, вх. Б, ет. 2, ап. 17
Телефон:02/0894408846
E-mail:transpal05@abv.bg
Управител:Пламен Иванов - Управител;
КИД-2008 код:1624
Дейност:Производство на опаковки от дървен материал

Рейтинг

2013

Оценка:2.895   Рейтинг:14
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели