11

Тафпринт ООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Пловдив, 4023
Област:Пловдив
Адрес:ж.к. Тракия, бул. Недялка Шилева No 16
Телефон:032/654 171, 654 160
E-mail:office@tafkov.com
Web site:http://www.tafkov.com/
Управител:Иван Тафков - Управител; Димитър Тафков - Управител;
КИД-2008 код:1812
Дейност:Печатане на други издания и печатни продукти

Рейтинг

2013

Оценка:3.160   Рейтинг:11
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели