5

Конас-94 ЕООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Благоевград, 2700
Област:Благоевград
Адрес:Ильо войвода 13
Телефон:073/0878/103425
Управител:Благовеста Чакърова - Управител;
КИД-2008 код:1729
Дейност:Производство на други изделия от хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:3.888   Рейтинг:5
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели