2

Демакс Холограми АД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:София, 1138
Област:София-град
Адрес:ж.к. Горубляне, ул. Абагар 16
Телефон:02/9307777,4011777,08 8701815,0878401777
E-mail:holograms@demax.bg
Web site:http://demax.bg
Управител:Марин Несторов - Изп. директор; Валентин Моновски - Изп. директор; Георги Кънев - Съвет на директорите (Член);
КИД-2008 код:1812
Дейност:Печатане на други издания и печатни продукти

Рейтинг

2013

Оценка:5.895   Рейтинг:2
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели