1

Хроника-3 ООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Пловдив, 4000
Област:Пловдив
Адрес:ж.к. Тракия, бл. 202, вх. Б, ет. 3, ап. 9
Телефон:032/0899 552 925
E-mail:simeon.glavchev@abv.bg
Управител:Симеон Главчев - Управител; Мата Кирова - Управител;
КИД-2008 код:1721
Дейност:Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:6.021   Рейтинг:1
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели