7

Лукойл Нефтохим Бургас АД


CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Град:Бургас, 8104
Област:Бургас
Адрес:Територията на Лукойл Нефтохим
Телефон:056/801081,800105,801750,800206,05511/2600
E-mail:priemna@neftochim.bg
Web site:http://www.lukoil.bg
Управител:Андронов Михайлович - Изп. директор;
КИД-2008 код:1920
Дейност:Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

Рейтинг

2013

Оценка:-12.884   Рейтинг:7
 

Рейтинг в сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

2013Рейтинг на работодатели