8

Дуропак Тракия АД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Пазарджик, 4400
Област:Пазарджик
Адрес:кв. Главиница
Телефон:034/401202,401316,401410,449085,449154
E-mail:trakia@duropack.bg
Web site:http://duropack.bg
Управител:Атанас Калудов - Изп. директор; Даринка Деспотова - Изп. директор;
КИД-2008 код:1721
Дейност:Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:3.246   Рейтинг:8
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели