9

Темподем ЕООД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:Труд, 4199
Област:Пловдив
Адрес:Пловдивска област, Стопански двор 2
Телефон:03126/2125,032/622052,032/658965
E-mail:tempodem@balkansys.com
Web site:http://tempodem.com/
Управител:Ивайло Димитров - Управител; Галя Кирова - Управител;
КИД-2008 код:1721
Дейност:Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

Рейтинг

2013

Оценка:3.240   Рейтинг:9
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели