1

Строително Оборудване ЕООД


CK. Производство на машини и оборудване , с общо и специално предназначение

Град:Русе, 7000
Област:Русе
Адрес:бул. Тутракан 100 п.к.504
Телефон:082/810560,810 555, 845 591, 845 211, 0888 309635,
E-mail:aclifton@bg.atlascopco.com
Web site:http://www.atlascopco.com
Управител:Николас Еванс - Управител;
КИД-2008 код:2892
Дейност:Производство на машини за добива и строителството

Рейтинг

2013

Оценка:7.164   Рейтинг:1
 

Рейтинг в сектор CK. Производство на машини и оборудване , с общо и специално предназначение Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CK. Производство на машини и оборудване , с общо и специално предназначение

2013Рейтинг на работодатели