1

Полихим-СС ЕООД


CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Град:София, 1408
Област:София-град
Адрес:ул. Дедеагач 17
Телефон:02/9591545,958 4092
Управител:Силвия Стефанова - Управител;
КИД-2008 код:1920
Дейност:Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф

Рейтинг

2013

Оценка:6.244   Рейтинг:1
 

Рейтинг в сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CD. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

2013Рейтинг на работодатели