1

Ем ел пи ес АД


CH. Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

Град:Русе, 7000
Област:Русе
Адрес:ул. Баба Тонка 21
Телефон:082/821505
Управител:Владимир Колев - Изп. директор;
КИД-2008 код:2599
Дейност:Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

Рейтинг

2013

Оценка:5.655   Рейтинг:1
 

Рейтинг в сектор CH. Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CH. Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

2013Рейтинг на работодатели