10

Импрегнация 2000 АД


CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

Град:София, 1000
Област:София-град
Адрес:ул. Хан Крум 26, ет. 3, ап. 5
Телефон:02/9533611,9515043,03581/2126
E-mail:impregnacia2000@abv.bg
Web site:http://www.impregnacia2000.hit.bg
Управител:Радко Иванов - Изп. директор; Димитър Спасов - Изп. директор;
КИД-2008 код:1610
Дейност:Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

Рейтинг

2013

Оценка:3.216   Рейтинг:10
 

Рейтинг в сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност Водещи предприятия    Средно ниво    Ниско ниво

Водещи в сектора


Сектор CC. Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

2013Рейтинг на работодатели