Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е наследник на 100–годишна профсъюзна традиция. КНСБ е голямо и многолико семейство - обединява 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове. В цялостната си дейност КНСБ е подкрепена от своите партньори.

С наличната структура КНСБ представлява и защитава правата и интересите на българските работници и служители както по спазването на техните права, така и чрез предоставяне на индивидуални консултации. В областта на обучението и квалификацията КНСБ организира курсове и обучения за да подпомогне наемните работници при повишаване на тяхната професионална квалификация и адаптивност както на българския, така и на европейския пазар на труда. Като синдикат КНСБ отдава голямо значение на колективното трудово договаряне като основен инструмент за ефективна защита правата и интересите на работниците и служителите.

http://www.knsb-bg.org/

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Библиотека